Now Reading: Esszé a ChatGPT-vel 1. – A villamosprobléma

Loading

Esszé a ChatGPT-vel 1. – A villamosprobléma

Olvasási idő: 6 perc

Szóval éppen valamelyik beszélgetés/filmnézés során ötlött fel a dolog: mi az a villamosprobléma? 

Magát a fogalmat ismertem, de az adott filmben azt mondta az egyik szereplő, hogy egyáltalán nem szabad részt venni ebben a gondolatkísérletben. Miért? Mi a lényege ennek? Úgy gondoltam, hogy megkérdezem erről a ChatGPT-4-es modelljét. Bízom benne, hogy a Kedves Olvasó is tanul egy-két dolgot, mint e sorok írója.

Én
Milyen filozófiai probléma a vonatos (helyesebben villamosos, de akkor ez nem jutott eszembe – Admin)?
ChatGPT

A “vonatos” probléma (angolul “trolley problem”) egy ismert gondolkodási kísérlet az etikában, amely azt vizsgálja, hogyan hozunk döntéseket extrém, élet-halál helyzetekben. A probléma legismertebb változata így hangzik:

Egy kontrollált vonat azon az úton száguld, amin öt ember áll. Te egy mellette lévő átjárónál állsz, ahol egy kapcsoló található. Ha meghúzod a kapcsolót, a vonat egy másik útra terelődik, ahol csak egy ember áll. A kérdés: Meghúznád-e a kapcsolót, hogy az öt embert megmentsd, de eközben egy embert biztosan megölj?

A vonatos probléma lényegi kérdése, hogy helyes-e egy aktív beavatkozással egy ember életét áldozni azért, hogy öt másik életét megmentse. Két fontos etikai nézőpont ütközik itt:

 1. Utilitarizmus: E szerint a helyes cselekvés az, amely a legnagyobb jót eredményezi a legtöbb ember számára. Ebben az esetben az utilitarizmus szerinti válasz az lenne, hogy húzzuk meg a kapcsolót, mivel az öt ember élete “több értéket” képviselne, mint az egy emberé.
 2. Deontológia: E szerint vannak bizonyos morális szabályok vagy kötelességek, amelyeket nem szabad megszegni, függetlenül a kimenetelétől. Ebből a perspektívából nézve a kapcsoló meghúzása egy aktív cselekvés, amely az egy ember halálát okozza, ami lehet, hogy morálisan elfogadhatatlan, függetlenül a pozitív kimeneteltől.

A vonatos probléma és annak változatai gyakran kerülnek elő olyan modern kérdések kapcsán is, mint például az önvezető autók programozása: milyen döntést hozzon az autó, ha kényszerül arra, hogy válasszon az utas és a járókelők között egy vészhelyzetben?

A vonatos probléma nincs egyértelmű válasszal, és éppen ezért vált annyira népszerűvé a filozófiai és etikai vitákban.

Én
Miért jó válasz az, hogy senkit sem lehet feláldozni? Ha nem cselekszem, mindenki meghal, nem? Van ennek a problémának megoldása?

 
ChatGPT

A “vonatos probléma” éppen azért érdekes filozófiai kísérlet, mert nincs egyértelmű, mindenki által elfogadott válasza. A válasz nagyban függ az etikai elveinktől és az általunk prioritizált morális értékektől.

Amikor valaki azt mondja, hogy “senkit sem lehet feláldozni”, akkor gyakran a deontológiai etikai rendszerből érkeznek, amely szerint bizonyos cselekedeteket – mint például valaki halálának közvetlen okozása – nem lehet morálisan igazolni, függetlenül a kimenetelüktől. Ebben a nézőpontban a kapcsoló meghúzása aktív cselekvés lenne, amely megöli az egy embert, és ez alapjában véve rossz lenne, még akkor is, ha ezáltal öt másik ember életét mentenénk meg.

Ha nem cselekszel, a vonat megöli az öt embert a fővonalon. Viszont a deontológiai álláspont azt is mondhatja, hogy a nem-cselekvés, vagy a tétlenség nem ugyanaz, mint az aktív beavatkozás, és így nem lennél felelős az öt ember haláláért, mert nem avatkoztál bele az események menetébe.

A probléma “megoldása” nagyban függ attól, mit értünk “megoldás” alatt. Ha egy olyan választ keresünk, amely mindenki számára elfogadható, akkor a válasz az, hogy nincs ilyen. Viszont, ha a “megoldást” mint a saját etikai elveinkkel összhangban álló választ értjük, akkor igenis van megoldás, de az személyenként változhat.

A vonatos probléma egyik célja az, hogy segítsen minket jobban megérteni saját etikai nézőpontunkat és annak korlátait, valamint hogy kihívja azokat a feltételezéseket, amelyeket a morális döntések során hozunk.

 

Én
Tehát a deontológiai megközelítés szerint hiába hal meg 5 ember a tétlenségem miatt, én nem vagyok felelős, mert aktívan nem avatkoztam be? De nem morális kötelességem a jó cselekvése, mint Arisztotelész mondta?

 
ChatGPT

A deontológiai megközelítés szerint vannak bizonyos alapvető kötelességek vagy szabályok, amelyeket nem szabad megszegni. A “vonatos problémában” a kapcsoló meghúzásának aktusát sok deontológus úgy tekintené, mint egy közvetlen kárt okozó cselekvést, ami elfogadhatatlan, függetlenül a kimeneteltől.

Ugyanakkor az is igaz, hogy sok deontológus érezheti úgy, hogy a nem-cselekvés (vagy a tétlenség) nem von maga után közvetlen felelősséget. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden deontológus értené ezt a nézőpontot vagy elfogadná azt. Vannak olyan deontológusok, akik úgy vélik, hogy kötelességünk cselekedni, ha ezzel megakadályozhatjuk a nagyobb kárt.

Arisztotelész eudaimonikus etikájában a hangsúly az emberi jóra (eudaimonia) és az erényekre helyeződik. Arisztotelész szerint az embereknek törekedniük kell a középútra és arra, hogy erényes életet éljenek. Ebben az esetben az erényre törekvés azt jelentheti, hogy megpróbáljuk a legjobb döntést meghozni az adott körülmények között. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kapcsoló meghúzása a legjobb döntés, de Arisztotelész etikájában az erények gyakorlásának és az emberi jóra törekvésnek központi szerepe van.

Összességében a “vonatos probléma” különböző etikai rendszerekben különböző válaszokat és értelmezéseket kaphat. Arisztotelész, a deontológia és más etikai elméletek mind különböző módon közelítenek a kérdéshez. A lényeg, hogy a filozófiai gondolkodási kísérletek, mint ez, segítenek minket abban, hogy jobban megértsük saját etikai nézőpontunkat és azokat a komplex kérdéseket, amelyek a döntéseink mögött állnak.

 

Én
És az Utilitarizmus szerint? Mit szól ahhoz, ha cselekvéseim miatt meghal egy ember? Nincs olyan álláspont, ami szerint figyelembe kellene vennem a megmentett emberek “értékét”? Mi van, ha 5 gyilkost mentek meg és feláldozok egy sebészorvost, aki gyerekeket mentene meg?

 
ChatGPT
Az utilitarizmus alapvető elve az, hogy a helyes cselekvés az, amely a legnagyobb jót eredményezi a legtöbb ember számára. Az utilitarizmus szempontjából az egyes cselekvések vagy helyzetek értékelése alapvetően az eredmények vagy kimenetelek alapján történik.
 1. Az eredmények figyelembe vétele: Ha a “vonatos problémára” gondolunk utilitarista szempontból, akkor a kapcsoló meghúzása azzal az indokkal, hogy öt embert megmentünk egy ember árán, helyes döntésnek tűnik, mivel összességében kevesebb szenvedés és több jólét keletkezik.
 2. Az emberek “értéke”: Az utilitarizmus klasszikus formájában az egyének közötti különbségtétel nélkül nézi az eredményeket. Viszont a kérdésed rámutat egy olyan problematikus helyzetre, amit néha “a minőség és a mennyiség” problémájának is neveznek. Ebben a különleges esetben, ahol öt gyilkost mentenénk meg egy sebészorvos áldozatával, sokan kérdezhetik, hogy valóban jobb-e ez az eredmény a társadalom számára. Az utilitarizmus néhány változata engedélyezné a kimenetelek minőségének mérlegelését is, így ebben az esetben a döntés nem lenne egyértelmű.
 3. A cselekvés közvetlensége: Míg a deontológia különbséget tesz az aktív cselekvés és a tétlenség között, az utilitarizmus inkább a kimenetelekkel foglalkozik. Tehát az utilitarizmus nem tenné szemrehányást a kapcsoló meghúzásáért, ha ezzel összességében jobb kimenetel születik.

Összefoglalva, az utilitarizmus a kimenetelek maximalizálására összpontosít, és a legtöbb esetben nem tesz különbséget az egyének “értéke” között. Azonban a komplex helyzetek, mint amilyet felvetettél, megmutatják az utilitarista nézőpont korlátait és azt, hogy az etikai kérdések nem mindig fekete-fehérek.

 

Én
Mit mondana a katolikus filozófia a problémára? Mit kellene tennem aszerint?

 
ChatGPT
A katolikus tanítás és filozófia az etikában gyakran Thomas Aquinashoz (Aquinói Szent Tamás – Admin) és az általa lefektetett természetjogi elmélethez köthető, amely magában foglalja a keresztény etikai hagyományokat, valamint Arisztotelész és más klasszikus filozófusok gondolatait. A katolikus morálteológia néhány alapelvén alapulva a “vonatos probléma” a következőképpen értelmezhető:
 1. A cselekvés közvetlensége: A katolikus etika hangsúlyozza a közvetlen cselekvés fontosságát. Egy közvetlen rossz cselekvés (mint például valaki megölése) nem igazolható, még akkor sem, ha ebből jó eredmény származik (az öt másik ember életének megmentése). Ebben a tekintetben a katolikus tanítás hasonlít a deontológiai nézőpontokhoz.
 2. A cél és az eszköz: A katolikus morálteológia szerint nem szabad embereket eszközként használni. Az egy ember áldozata az öt másik ember életének megmentése érdekében azt jelentené, hogy az egy embert eszközként használjuk, ami morálisan elfogadhatatlan.
 3. A kettős hatás elve: Ez az elve a katolikus etikában azt mondja, hogy egy cselekvés akkor lehet morálisan elfogadható, ha annak két hatása van (egy jó és egy rossz), és ha a következő feltételek teljesülnek:
  • A közvetlen cselekvés maga önmagában jó vagy semleges.
  • A rossz hatás nem közvetlen célja a cselekvésnek, csak melléktermék.
  • A jó hatás közvetlenül ered a cselekvésből, és nem a rossz hatáson keresztül.
  • A jó hatásnak súlyosabb okai vannak, mint a rossz hatásnak.

Ebben az esetben a “vonatos probléma” a kettős hatás elvével nehezen értelmezhető, mivel a kapcsoló meghúzásának közvetlen célja az lenne, hogy elterelje a vonatot, ami közvetlenül vezetne az egy ember halálához.

Összességében a katolikus morálteológia alapján valószínűleg nem lenne morálisan elfogadható a kapcsoló meghúzása a “vonatos problémában”, mert ez egy közvetlen rossz cselekvés lenne, még ha ezzel öt ember életét mentenénk is meg.

svg

What do you think?

Show comments / Leave a comment

Leave a reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Loading
svg
Quick Navigation
 • 01

  Esszé a ChatGPT-vel 1. – A villamosprobléma